Pytania i odpowiedzi

Unit 2 part 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. New Matura Success Upper Intermediate
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 2141 razy
Pytanie 1
nieuczciwy, nieszczery
dishonest
Pytanie 2
niezadowolony
dissatisfied
Pytanie 3
różnica, rozróżnienie
distinction
Pytanie 4
dominujący
dominant
Pytanie 5
entuzjastyczny
enthusiastic
Pytanie 6
równość
equality
Pytanie 7
przesadzać
exaggerate
Pytanie 8
oczekiwania
exceptations
Pytanie 9
ekstrawertyczny, wylewny, otwarty
extrovert
Pytanie 10
kontakt wzrokowy
eye contact
Pytanie 11
oczy szeroko otwarte
eyes wide open
Pytanie 12
twarzą w twarz
face to face
Pytanie 13
wyraz twarzy
facial expression
Pytanie 14
udawać, fałszować
fake
Pytanie 15
literatura piękna
fiction
Pytanie 16
przebieg rozmowy
flow of the conversation
Pytanie 17
głupota
foolishness
Pytanie 18
zmarszczenie brwi
frown
Pytanie 19
gest
gesture
Pytanie 20
przekazać
get across

Powiązane tematy

#słówka #angielski