Powtórzenie: Antyczna Grecja dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Jest to powtórzenie przygotowujący do zdania myślę że pozytywnie testu z historii dla klasy pierwszej gimnazjum :)

Historia, powtórzenie. 45 pytań.

Grecja jest krajem ...
Górzystym
Co to jest ?
Picture 1
Jeden z niewielu fresków
Damy dworu
Przetrwały w ruinach pałacu na Knossos
Co to jest ?
Picture 2
Maska Agamemnona
Zrobiona jest w całości z złotej blachy
Pochodzi z 1500 r p.n.e
Cywilizacja Minojska inaczej nazywana jest ?
kreteńską
Cywilizacja Mykeńska inaczej nazywana jest ?
Achajską
Rozwój cywilizacji achajskiej przypada na ? ... - ...
1600 - 1200
"Wieki Ciemne " przypadają na ?
1200 r p.n.e
Cywilizacja mykeńska rozwineła się na terenie ?
Peloponezu
Co to jest kolonia ?
Dużo nowo utworzonych polis
Co to jest metropolia ?
Ojczysta polis
Przyporządkuj daty do wydarzeń :)
444 r p.n.e
+
Wybranie Peryklesa na stanowisko stratega
508 r p.n.e
+
Reformy demokratyczne w atenach
ok 300 r p.n.e
+
Powstanie kultury minojskiej
ok 1200 r p.n.e
+
Upadek kultury mykeńskiej
VI w p.n.e
+
Początek kultury greckiej
338 r p.n.e
+
Utrata niepodległości przez ateny
ok 800 r p.n.e
+
Założenie Sparty
404 r p.n.e
+
Zwycięstwo sparty nad atenami
146 r p.n.e
+
Utrata niezależności przez Spartę
499 r p.n.e
+
Wybuch powstania greków w jonii
490 r p.n.e
+
bitwa pod maratonem
449 r p.n.e
+
koniec wojen z persami
510 r p.n.e
+
budowa swiatyni apolla w deltach
432 r p.n.e
+
budowa partenonu
356 r p.n.e
+
zniszczenie swiatyni artemidy w efezie podczaz pozaru
Czym zajmowali się mieszkańcy Hellady
Rybołówstwem
Wyrobem Tkanin
Rolnictwem
Co to jest ?
Picture 12
brama lwic
Co to jest ?
Picture 13
Pałac w Knossos
Czym jest polis ? ...-...
miasto-państwo
Czym jest agora
Plac na którym odbywały się wydarzenia polityczne i kupieckie
Komu kibicujesz w pamiętnikach wampirów?
Picture 16
Klaroline
Zgromadzenie ludowe
Wszyscy obywatele aten
Kim bł Perykles
Genialnym strategiem
Ostracyzm
sąd skorupkowy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.