Pytania i odpowiedzi

Malarstwo impresjonizmu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. malarstwo XIX w.
Ilość pytań: 3 Rozwiązywany: 1276 razy
Pytanie 1
Podaj nazwisko autora obrazu Słoneczniki
Vincent van Gogh
Pytanie 2
Połącz wyrazy przeciwstawne...
czarny
biały
ciepły
zimny
mokry
suchy
Pytanie 3
Przypisz artystów do ich dzieł
Słoneczniki Vincent van Gogh
Impresja. Wschód słońca Claude Monet