Pytania i odpowiedzi

Rośliny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera wszystkie pojęcia z działu Rośliny - poziom rozszerzony liceum.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 13619 razy
Pytanie 1
Uporządkuj w kolejności przemianę pokoleń na przykładzie ulwy sałatowej
1
Roślina rozmnażająca się płciowo - gametofit (1n), będący pokoleniem płciowym, wytwarza gamety.
2
Gamety łączą się ze sobą w ten sposób powstaje zygota.
3
Z zygoty (2n) wyrasta diploidalna roślina - sporofit - będąca pokoleniem bezpłciowym.
4
Sporofit (2n), wyglądem przypominający gametofit, rozmnaża się bezpłciowo przez zarodniki powstające w wyniku mejozy
5
Z zarodników (1n( kiełkują haploidalne rośliny - gametofity.
Pytanie 2
Wymień organy wegetatywne u roślin
korzenie, łodygi, liście
Pytanie 3
Wymień organu generatywne u roślin
kwiaty, owoce
Pytanie 4
Co to są telomy?
Szczytowe odgałęzienie pędu, zawierające wiązkę przewodzącą
Pytanie 5
Połącz pary nazwy z opisem procesu przekształcenia się telomów
Przewyższenie
Jeden z telomów rozgałęziającego się pędu rósł szybciej, co pomogło wykształcić pęd główny i jego boczne odgałęzienia
Spłaszczenie
Telomy intensywnie rozgałęziały się, a rozgałęzienia te układały się w jednej płaszyźnie
Zrastanie
Spłaszczone systemy rozgałęzień zastały się, co mogło doprowadzić do powstania liści
Pytanie 6
Co zapewnia sporopolenina?
odporność na wysuszanie
Pytanie 7
Tkanki twórcze dzielimy na:
pierwotne i wtórne
Pytanie 8
Zaznacz elementy należące do tkanek wtórnych
kambium
fellogen
kallus
większość tkanek zarodnikotwórczych
Pytanie 9
Czym się charakteryzuje miękisz spichrzowy?
Nie ma chloroplastów. Zawiera za to liczne leukoplasty z materiałem zapasowym np. ziarnami skrobi
Pytanie 10
Jak inaczej nazywana jest zwarcica?
kolenchyma
Pytanie 11
Jakie dwa typy komórek wytwarza zwarcica?
Włókna sklerenchymatyczne, sklereidy
Pytanie 12
Zaznacz prawidłową odpowiedz: drewno?
tkanka martwa
Pytanie 13
Zaznacz prawidłowy kierunek transporty we floemie
z liści i łodygi do korzenia
Pytanie 14
Ryzoderma
pełni warstwę ochronną
przede wszystkim uczestniczy w pobieraniu wody i soli mineralnych z roztworu glebowego
w młodych częściach korzenia jest zaopatrzona we włośniki
Pytanie 15
Co to są włośniki
Jednokomórkowe wyrostki, które wielokrotnie zwiększają powierzchnię chłonną korzenia
Pytanie 16
Zaznacz 2 prawidłowe funkcje korzenia
pobieranie wody i soli mineralnych
utrzymywanie roślin w podłożu
Pytanie 17
Jak inaczej nazywamy śródskórnię?
endoderma
Pytanie 18
Zaznacz elementy budowy pierwotnej łodygi
skórka pędu (epiderma)
walec osiowy
wiązki drewna i łyka
Pytanie 19
Zaznacz prawidłowe elementy budowy morfologicznej liści
blaszka liściowa
ogonek liściowy
nasada liścia
Pytanie 20
U mszaków dominuje ...
gametogit