Pytania i odpowiedzi

II KLASA GIMNAZJUM - TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z I SEMESTRU

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, BUDOWA ATOMU, WIĄZANIA CHEMICZNE, WZORY STRUKTURALNE, SUMARYCZNE, TWORZENIE NAZW PODSTAWOWYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH.
Ilość pytań: 24 Rozwiązywany: 2638 razy
Pytanie 1
Wzór tlenu to: ?
O
Pytanie 2
Wzór wodoru to : ?
H
Pytanie 3
Wzór chloru to: ?
Cl
Pytanie 4
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 4 cząsteczek wody to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.
4H2O
Pytanie 5
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 3 atomów chloru to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.
3Cl
Pytanie 6
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 3 cząsteczek tlenu to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.
3O2
Pytanie 7
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 7 cząsteczek kwasu solnego (chlorowodoru) to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.
7HCl
Pytanie 8
Wzór żelaza to: ?
Fe
Pytanie 9
Wzór siarki to: ?
S
Pytanie 10
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 2 cząsteczek tlenku żelaza(III) to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.Pamiętaj, że tlen występuje na II, a żelazo według sugestii w nawiasie na III.
2Fe2O3
Pytanie 11
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 6 cząsteczek tlenku siarki(VI) to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.Pamiętaj o uwzględnieniu wartościowości poszczególnych atomów!
6SO3
Pytanie 12
Jeśli miał(a)byś podać wzór sumaryczny 5 cząsteczek tlenku siarki(IV) to jak on by wyglądał? Indeksy dolne w odpowiedzi proszę wpisz jako normalną liczbę.Pamiętaj o uwzględnieniu wartościowości poszczególnych atomów!
5SO2
Pytanie 13
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane polegają na łączeniu się atomów za pomocą: a) różnoimiennych jonów b) wspólnych par elektronowych przesuniętych w kierunku jednego atomu c) współnych par elektronowych nie przesuniętych w stronę żadnego atomu d)takie wiązania nie istnieją (W odpowiedzi wpisz literę, prawidłowego według Ciebie podpunktu).
b
Pytanie 14
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony kation ? a)dodatnim b)ujemnym c)obojętnym d)kation nie posiada ładunku (W odpowiedzi wpisz literę, prawidłowego według Ciebie podpunktu).
a
Pytanie 15
Jakim ładunkiem elektrycznym jest obdarzony anion ? a)dodatnim b)ujemnym c)obojętnym d)kation nie posiada ładunku (W odpowiedzi wpisz literę, prawidłowego według Ciebie podpunktu).
b
Pytanie 16
Z jakich jonów zbudowane są kryształy następujących substancji? NaI, MgS, NaOH (W odpowiedziach indeksy które powinny znajdować się ,,u góry" podano w nawiasach!)
Na(+), I(-),Mg(2+),S(2-),Na(+),OH(-)
Pytanie 17
Połącz w prawidłowe pary : wzór sumaryczny(liczby powinny znajdować się w dolnym indeksie) - odpowiednie wiązanie.
wiązanie jonowe
CsF
wiązanie jonowe
NaCl
wiązanie jonowe
Li2O
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
HBr
wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
HI
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
H2
wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane
Br2
Pytanie 18
Ustal wzór sumaryczny (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku) : Fe(III) i O(II)
Fe2O3
Pytanie 19
Ustal wzór sumaryczny (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku) : Cl(VII) i O(II)
Cl2O7
Pytanie 20
Ustal wzór sumaryczny (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku) : Cu(II) i S(II)
CuS
Pytanie 21
Ustal wzór sumaryczny (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku) : S(VI) i O(II)
SO3
Pytanie 22
Ustal wzór sumaryczny (w nawiasach podano wartościowość pierwiastka w związku) : N(III) i O(II)
N2O3
Pytanie 23
Łączenie się atomów i tworzenie cząsteczek wynika z dążenia atomów do osiągnięcia :
trwałej konfiguracji elektronowej najbliższego gazu szlachetnego
Pytanie 24
Wiązanie kowalencyjne dzielimy na :
spolaryzowane i niespolaryzowane