Pytania i odpowiedzi

Nowa Era - alkeny, alkiny, wzory, budowa, zastosowania

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 24251 razy
Pytanie 1
Co to są związki nienasycone?
To związki, których cząsteczki posiadają jedno wiąznie wielokrotne pomiędzy atomami węgla
Pytanie 2
Jakie końcówki przyjmują nazwy alkenów?
-en
Pytanie 3
Jakie jest wzór ogólny alkenów?
CnH2n
Pytanie 4
Jaki jest wzór ogólny alkinów?
CnH2n-2
Pytanie 5
Jak inaczej nayzwamy eten?
Etylen
Pytanie 6
Jaki alken jest przedstawiony na obrazku?
Eten
Pytanie 7
Co to jest rakcja addycji?
To reakcja, a w której zachodzi pęknięcie wiązań wielokrotnych
Pytanie 8
Z podanych zastosowań, wybierz tylko zastosowania etylenu (etenu).
Wyrób tworzyw sztucznych
Zastosowanie do regulacji wzrostu upraw
Wyrób rozpuszczalników farb i lakierów
Pytanie 9
Jak nazywa się tworzywo sztuczne, które otrzymuje się z etenu w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury oraz przy użyciu katalizatora?
Polietylen
Pytanie 10
Jak nazywa sie substancja zwiększająca szybkość reakcji chemicznej?
Katalizator
Pytanie 11
Dopasuj do opisu nazwę reakcji: "Reakcja tworzenia wielocząsteczkowego związku chemicznego (polimeru) z pojedynczych cząsteczek, zwanych monomerami"
Polimeryzacja
Pytanie 12
Wybierz produkty, które są wytworzone z polietylenu.
Folie opakowaniowe
Obudowy urządzeń elektrycznych
Guziki i zabawki
Butelki
Pytanie 13
Reakcja polimeryzacji przebiega w trzech etapach. Wskarz odpowiedź z tymi etapami w odpowiedniej kolejności.
1.zapoczątkownaie / 2.wzrost / 3.zakończenie
Pytanie 14
Inna nazwa etynu (etinu)
acetylen
Pytanie 15
Wybierz zastosowania acetylenu.
Gaz w palnikach służacych do cięcia
Wykorzystywany w lapkach "karbidówkach"
Wykorzystywany do wytwarzania tworzyw sztucznych