Pytania i odpowiedzi

BUDOWA I FUNKCJE SKŁADNIKÓW KOMÓRKI EUKARIOTYCZNEJ

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Sama budowa i funkcje składników komórki eukariotycznej. Ściana komórkowa, błona komórkowa, jądro komórkowe, mitochondria, wodniczka, struktury Golgiego, mikrociałka, transport przez błonę komórkowę itd. Podstawowe zagadnienia do matury z biologii.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 4385 razy
Pytanie 1
1) Których z wymienionych elementów budowy nie znajdziemy w komórce prokariotycznej? (2)
jądra komórkowego
mitochondrium
Pytanie 2
Do nieplazmatycznych składników komórki zaliczamy: (2)
ścianę komórkową
wodniczkę
Pytanie 3
3) System błon śródplazmatycznych tworzą: siateczka śródplazmatyczna, aparat Golgiego oraz ___________ ?
lizosomy
Pytanie 4
Rybosomy występują na siateczce śródplazmatycznej:
granularnej
Pytanie 5
Rybosomy biorą udział w biosyntezie:
białek
Pytanie 6
Czego dotyczy poniższy opis? Jest to pojedynczy element aparatu Golgiego, stanowi zespół 4-8 obłonionych i spłaszczonych cystern. W jego skład wchodzą także liczne pęcherzyki, które odpowiedzialne są za transport substancji.
diktiosom
Pytanie 7
Wyróżniamy trzy rodzaje transportu przez błonę komórkową: dyfuzję prostą, transport aktywny i ___________?
dyfuzję wspomaganą
Pytanie 8
8) Rozpoznaj opis transportu przez błonę komórkową: Polega na przenoszeniu cząsteczek wbrew gradientowi stężeń, czyli od niższego stężenia do wyższego. Transport taki przebiega wbrew naturalnym prawom dyfuzji i dlatego wymaga sporych nakładów energii i obecności białek transportowych.
transport aktywny
Pytanie 9
Zaznacz funkcje, których nie spełniają mikrociałka. (2)
regulują biosyntezę białek
przechowują materiał genetyczny
Pytanie 10
Mitochondria występują we wszystkich komórkach eukariotycznych
FAŁSZ
Pytanie 11
Chloroplasty należą do grupy organelli określanych mianem plastydów
PRAWDA
Pytanie 12
Wakuola to inaczej
wodniczka
Pytanie 13
Przyporządkuj podanym elementom właściwe funkcje.
błona komórkowa
separuje wnętrze komórki od środowiska
wodniczka
utrzymuje jędrność komórki
cytoplazma
utrzymuje organelle i nadaje kształt komórce
jądro komórkowe
warunkuje podział komórki i jej wzrost
Pytanie 14
Dopasuj do organizmów charakterystyczne dla nich ściany komórkowe (z czego są zbudowane).
bakterie
mureina
rośliny
celuloza
grzyby
chityna
Pytanie 15
Ściana komórkowa występuje w komórkach zwierzęcych
FAŁSZ
Pytanie 16
Zaznacz elementy, z których zbudowane jest jądro komórkowe. (3)
chromatyna
jąderko
kariolimfa
Pytanie 17
Komórka posiadająca więcej niż jedno jądro to___________?
komórczak
Pytanie 18
Podpisz podany element błony komórkowej.
fosfolipidy
Pytanie 19
Cytozol to inaczej
cytoplazma
Pytanie 20
Rozpoznaj ruch cytoplazmy wokół wakuoli:
pulsacyjny