Pytania i odpowiedzi

Słówka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. rozszerzona
Ilość pytań: 215 Rozwiązywany: 4151 razy
Pytanie 1
zniechęcać/odwieść
discourage
Pytanie 2
wybuch
outbreak
Pytanie 3
życie/byt
lives
Pytanie 4
zatem/dlatego
therefore
Pytanie 5
grypopodobne
flu-like
Pytanie 6
szczepionka
vaccine
Pytanie 7
w obiegu
in circulation
Pytanie 8
śmiertelna grypa
deadly flu
Pytanie 9
zaprojektowany
designed
Pytanie 10
ochrona/zabezpieczenie
protection
Pytanie 11
skracać
shorten
Pytanie 12
zapasy/kieszonkowe
supplies
Pytanie 13
ograniczony
limited
Pytanie 14
dawki
doses
Pytanie 15
zapotrzebowanie/popyt
demands
Pytanie 16
poważna grypa
major flu
Pytanie 17
dostępny
available
Pytanie 18
zawarte/zawierać
contained
Pytanie 19
rozprzestrzenione
spread across
Pytanie 20
narazić (na niebezpieczeństwo)
endanger

Powiązane tematy

#słówka