Pytania i odpowiedzi

Fukcja wykładnicza

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Funkcja wykładnicza, zadania zamknięte.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 3316 razy
Pytanie 1
Jaki jest wektor przesunięcia fukcji y = 2^x+1 - 4 ?
[-1,-4]
Pytanie 2
Fukcja y = (1/2)^x-3 to funkcja:
malejąca
Pytanie 3
Jaka jest wartość funkcji f(x) = 2^(x-2) - 1 dla argumentu x=1?
-4/8
Pytanie 4
Jakie są współrzędne punktów przecięcia się wykresów funkcji f(x) = x^2, g(x) = x+2 ?
(-1,1) i (2,4)
Pytanie 5
Dla jakich wartości warunek x^2 > x+2 zostaje spełniony?
x>2 i x<-1
Pytanie 6
Jaki jest zbiór wartości f dla funkcji y(x) = (1/4)^x ?
ZWf = (0, + nieskończoność)