Pytania i odpowiedzi

Gotyk we Francji

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Gotyk wczesny, klasyczny i późny. Charakterystyka
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1786 razy
Pytanie 1
Podaj ramy czasowe gotyku klasycznego we Francji
1200 - 1370
Pytanie 2
Które z podanych form to wypracowane w gotyku klasycznym we Francji?
wysmuklenie nawy głównej
wprowadzenie przęsła przechodzącego
detal architektoniczny: maswerki, fryzy kapitelowe, tabernakula
maksymalna redukcja ściany
Pytanie 3
Do jakiego stylu zaliczymy kaplicę w Vincennes?
gotyk płomienisty
Pytanie 4
Podaj ramy czasowe występowania gotyku wczesnego na terenie Francji
1140-1200
Pytanie 5
Wybierz punkty charakteryzujące wypracowany we wczesnym gotyku model katedry królewskiej
strzelista, ażurowa sylweta i wysmuklone proporcje
łuki przyporowe wyeksponowane na zewnątrz
dwuwieżowa fasada o 3 portalach, rozecie i galerii królów
korpusy trójnawowe, bazylikowe, 3-4 kondygnacyjne podziały w nawie głównej
partia wschodznia opacowana jako chór promienisty
redukcja transeptu
Pytanie 6
Transepty zostały zakończone w jakim stylu?
w stylu promienistym
Pytanie 7
Kto był fundatorem fasady katedry Saint Denis?
opat Suger
Pytanie 8
W jakich latach budowana była fasada Saint Denis?
1137-1144
Pytanie 9
Do jakiego okresu zaliczamy fasadę St Denis pod Paryżem?
do wczesnego gotyku
Pytanie 10
Które z punktów odnoszą się do gotyku zwanego Rayonnant?
przeszklenie triforiów
nazwa od płomieni laskowania rozety
filary wiązkowe
rozety w transepcie
cokół opracowany wewnątrz jakoślepe arkadki a z zewnątrz odpowiadające im ślepe blendy
Pytanie 11
Gdzie po raz pierwszy pojawiły się maswerki geometryczne?
w kaplicach katedry Reims

Powiązane tematy

#gotyk #architektura