Powtórzenie: Słówka różne

Język angielski, powtórzenie. 23 pytań.

Rozrywka
entertainment
Odważyć się, ośmielić się
dare
ujawnić
reveal
wziąć udział, uczestniczyć
take part
między innymi
among others
poza tym, ponadto
moreover
spór, spierać się
dispute
wykorzystać sytuację
take advantage of situation
udało się
succeeded
los
fate
perfidny, przewrotny, zdradziecki
perfidious
wieczny, nieskończony
endless
chyba że
unless
aczkolwiek, chociaż
although
wykluczyć
exclude
wzbudza emocje
stirs emotion
kaprys, fanaberia
whim
ocena
rating
lekceważyć
disregard
oprócz
except
wątpić
doubt
ulepszać, doskonalić
improve
wahać się
hesitate

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.