Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Kwasy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z Chemii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Wzory i cechy kwasów tlenowych i beztlenowych.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 101883 razy
Pytanie 1
Jak zbudowane są cząsteczki kwasów?
z wodoru i reszty kwasowej
Pytanie 2
Zaznacz kwasy beztlenowe
HBr
HCl
H2S
Pytanie 3
Który kwas beztlenowy jest składnikiem soku żołądkowego ssaków?
kwas chlorowodorowy
Pytanie 4
Zaznacz kwasy tlenowe.
kwas azotowy(V)
kwas fosforowy(V)
Pytanie 5
Związek chemiczny, którego wodny roztwór przewodzi prąd elektryczny to:
Elektrolit
Pytanie 6
Jak należy rozcieńczać kwasy?
Stężony roztwór kwasu należy rozcieńczać dolewając
kwasu do wody
.
Pytanie 7
Bezbarwny gaz o silnym zapachu zepsutych jaj
kwas siarkowodorowy
Pytanie 8
Jakie właściwości posiada kwas siarkowy(IV)?
jest cieczą
jest bezbarwny
ma właściwości wybielające
łatwo ulega rozkładowi
ma drażniący zapach tlenku siarki
Pytanie 9
Połącz w pary kwas ze wzorem sumarycznym
H2SO4
kwas siarkowy(VI)
HCl
kwas chlorowodorowy
H2S
kwas siarkowodorowy
HNO3
kwas azotowy(V)
H2CO3
kwas węglowy
Pytanie 10
Jak zmienia się rozpuszczalność gazów w wodzie?
zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury
Pytanie 11
Zaznacz zdania prawdziwe.
Kwas fosforowy(V) nie rozpuszcza się w wodzie.
Fałsz
Kwas węglowy wykorzystuje się przy produkcji napojów gazowanych.
Prawda
Reakcja ksantoproteinowa zachodzi pomiędzy białkami a stężonym roztworem kwasu węglowego.
Fałsz
Woda królewska to mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego.
Prawda
Dysocjacja jonowa większości kwasów jest reakcją odwracalną.
Prawda
Pytanie 12
Zaznacz odmiany fosforu.
fosfor czerwony
fosfor fioletowy
fosfor czarny
fosfor biały
Pytanie 13
Większość kwasów nieorganicznych w temperaturze pokojowej występuje pod postacią:
cieczy
Pytanie 14
Miara kwasowości roztworu jest zapisywana jako:
pH
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Woda nie ulega dysocjacji jonowej.
Fałsz
Skala kwasowości roztworu zawiera się pomiędzy wartością 0 a 14.
Prawda
Im wyższa kwasowość roztworu tym zmniejsza się stężenie H+.
Fałsz
Woda morska jest bardziej zasadowa od wody słodkiej.
Prawda
Największą kwasowość w ludzkim organizmie posiada mocz.
Fałsz
Pytanie 16
Jak są zbudowane kwasy?
Z
kationów
wodoru i
anionów
reszty kwasowej.
Pytanie 17
W jaki sposób można otrzymać kwas tlenowy?
tlenek
kwasowy
+
woda
→ kwas tlenowy
Pytanie 18
Połącz w pary kwas z jego opisem.
kwas fluorowodorowy
reaguje ze szkłem
kwas fosforowy(V)
jest wykorzystywany w stomatologii
kwas azotowy(V)
jest składnikiem paliwa rakietowego
kwas węglowy
bezbarwna i bezwonna ciecz, która bardzo łatwo ulega reakcji rozkładu
kwas siarkowy(VI)
jest wykorzystywany przy produkcji środków czystości i leków
kwas siarkowy(IV)
posiada właściwości bakteriobójcze
kwas siarkowodorowy
jest składnikiem wód leczniczych
kwas chlorowodorowy
jego stężony roztwór "dymi" w kontakcie z powietrzem