Pytania i odpowiedzi

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 8380 razy
Pytanie 1
Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
Szwecji
Pytanie 2
absolutyzm oświecony to:
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
Pytanie 3
w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
1682
Pytanie 4
podaj lata panowania Piotra I
1682-1725
Pytanie 5
Piotr I
Pytanie 6
wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
1700
Pytanie 7
do kiedy trwała wojna północna?
1721
Pytanie 8
z kim zawarł sojusz Piotr I w celu zdobycia panowania nad Bałtykiem?
z Saksonią i Danią
Pytanie 9
po co Piotr I chciał zdobyć dostęp do morza Bałtyckiego?
Ponieważ chciał rozwinąć swoje państwo, handel itp
Pytanie 10
Wódz Szwecki w wielkiej wojnie północnej
Karol XII
Pytanie 11
Karol XII odnosił liczne sukcesy:
pokonał Danię a następnie ruszył na Rosjan, których pokonał pod Narwą, a następnie pod Rygą pokonał wojska Augusta II
Pytanie 12
Piotr I zorganizował pierwszą w historii flotę wojenną oraz sieć znakomitych manufaktur produkujących broń
prawda
Pytanie 13
sojusznik Karola XII, wielki hetman kozacki
Iwan Mazepa
Pytanie 14
Szwedzi osłabili się z powodu:
Pytanie 15
Gdzie i kiedy wojska Rosyjskie pokonały Szwedów poraz pierwszy?
Pod Nysad, 1709
Pytanie 16
znaczenie Rosji wzrosło po jakim zdarzeniu?
pierwszym zwycięstwie ze Szwecją w roku 1709 pod Połatwą
Pytanie 17
kiedy podpisano pokój Nysad?
1721
Pytanie 18
na mocy pokoju w Nystad Rosja zdobyła:
Pytanie 19
czy po wojnie ze Szwecją i podpisaniu pokoju w Nystad Rosja otrzymała dostęp do morza Bałtyckiego?
tak
Pytanie 20
Co po sukcesie nad Szwedami uczynił Piotr I w celu zmodernizowania państwa?