Pytania i odpowiedzi

Fale, przemiany jądrowe, rezystancja itp. cz.II

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania na egzamin z fizyki II, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny. PWR
Ilość pytań: 116 Rozwiązywany: 6844 razy
Pytanie 1
W jaki sposób zmieni się obraz uzyskany za pomocą soczewki skupiającej jeśli połowę soczewki zakleimy czarnym papierem?
uzyskamy cały obraz o zmniejszonej jasności
Pytanie 2
Ogniskowa soczewki szklanej płasko-wypukłej o promieniu krzywizny 10 cm (współ. załamania światła w szkle = 1,5) wynosi :
20 cm
Pytanie 3
Prędkość dźwięku w powietrzu wynosi v. Najmniejsza częstotliwość drgań własnych zamkniętego z jednego końca słupa powietrza (piszczałka zamknięta) o długości L ma w tym przypadku wartość:
V/4L
Pytanie 4
Czy długość fali akustycznej i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do wody?
zmienia się długość, a częstotliwość pozostaje bez zmian
Pytanie 5
Jeżeli stosunek I1/I2=2, to w sytuacji przedstawionej na rysunku oświetlenie ekranu z obu stron będzie jednakowe, jeśli ekran umieścimy w takiej odległości, że x/y=
√2
Pytanie 6
Jeżeli długość fali świetlnej przy przejściu z powietrza do wody zmienia się o 25%, to możemy wnioskować, że współczynnik załamania wody względem powietrza wynosi:
4/3
Pytanie 7
Jeżeli bezwzględne wpół. Załamania światła momochromat. Wynoszą: n1-dla wody i n2 -dla szkła to względny współ. załamania przy przejściu tego światła z wody do szkła wynosi:
n2/n1
Pytanie 8
Światło pada na granicę 2 ośrodków jak pokazano na rysunku, gdzie v1
sinα=V1/V2
Pytanie 9
Co się dzieje z katem załamania promienia świetlnego , jeśli jego kat padania na granicę 2 ośrodków przezroczystych wzrasta?
wzrasta lecz nie tyle samo co kąt padania
Pytanie 10
Bieg promienia świetlnego w pryzmacie szklanym przedstawiono na rysunku. Współczynnik załamania szkła la danej dłg fali w tym przypadku wynosi:
2
Pytanie 11
Na pryzmat szklany umieszczony w powietrzu pada równoległa wiązka światła monochromatycznego jak pokazano na rys. Jeżeli bezwzględny współ. Załamania szkła dla danej dłg fali wynosi 1,5 to możemy wnioskować, że na ścianie AB pryzmatu światło zostanie:
całkowicie odbite
Pytanie 12
Jeżeli bieg promienia światła monochromat. Przez pryzmat o przekroju równobocznym jest taki, jak pokazano na rysunku, to możemy wnioskować, że stosunek prędkości rozchodzenia się światła w pryzmacie do prędkości światła w ośrodku otaczającym pryzmat wynosi:
√3
Pytanie 13
Wiązka światła białego przechodząc przez płytkę szklaną równoległościenną, załamuje się dwukrotnie i doznaje równoległego przesunięcia w stosunku do pierwotnego kierunku. Wartość tego przesunięcia zależy od:
grubości płytki, kata padania, barwy i jest większa dla barwy fioletowej
Pytanie 14
Wykonano światłowód w kształcie walca o stałym przekroju i współ. Załamania n=√2. Jaki max kat β może występować miedzy promieniami i osią walca, żeby promień nie wychodził ze światłowodu na zewnątrz?
45 st.
Pytanie 15
Czy długość fali światła i częstotliwość zmieniają się przy przejściu z powietrza do szkła?
zmienia się długość fali a częstotliwość pozostaje bez zmian
Pytanie 16
Jeżeli długość fali światła monochromat. W próżni wynosi λ, to po przejściu tego światła do ośrodka o współczynnik załamania n, długość fali w tym ośrodku wynosi:
λ/n
Pytanie 17
Na pryzmat szklany (rys.) pada równoległa wiązka światła białego tak, że po jego rozszczepieniu światło żółte pada na druga ścianę pod kątem granicznym. Na ekranie otrzymamy:
część widma światła białego, od barwy żółtej do czerwonej
Pytanie 18
Promień świetlny padający na powierzchnię płytki pod katem π/3 radianów ulega na skutek odbicia całkowitej polaryzacji. Współ. załam światła w szkle, z którego wykonano płytkę wynosi:
√3
Pytanie 19
Wiązka światła niespolaryzowanego padając na doskonały polaroid, zostanie w nim zaabsorbowana w:
50%
Pytanie 20
Światło odbite jest całkowicie spolaryzowane, jeśli kąt padania na granicę dwu ośrodków przezroczystych jest:
taki, że promień odbity i załamany tworzą kąt prosty