Powtórzenie: New Matura Solutions - Unit 7

Słówka z Matura Solutions Upper-Intermediate, Rozdział 7.

Język angielski, powtórzenie. 26 pytań.

zaprosić kogoś na randkę
ask somebody out
zalecać się, podrywać kogoś
chat somebody up
wymyślić
come up with
zakochać się
fall in love
pokłócić się z kimś
fall out with somebody
polubić kogoś, poczuć sumpatię ~
fancy somebody
przypowieść ludowa
folk tale
satysfakcjonujący
fulfilling
uchodzić na sucho
get away with
wracać do siebie, zejść się ponownie
get back together
rozwodzić się
get divorced
zaręczyć się
get engaged
wyjść za mąż / ożenić się
get married
chodzić z..
go out with
wzajemne oddziaływanie
interaction
traktować kogoś lekceważąco
look down on
pogodzić się
make up
nacjonalista
nationalist
obowiązek
obligation
podłączony do internetu
online
pogodzić się z czymś
put up with
udzielać się towarzysko / utrzymywać kontakty
socialise
randki na czas
speed dating
zerwać z kimś / rozejść się
split up with
terrorysta
terrorist
utrzymywać dobre stosunki z kimś
get on well with somebody

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.