Dzieje Apostolskie

Test ze znajomości Biblii, dziejów apostolskich.

Lektury szkolne, powtórzenie. 107 pytań.

REKLAMA
Ilu braci spotkało się w Jerozolimie, gdy powołano Macieja?
Stu dwudziestu
Jak po hebrajsku brzmiała nazwa 'Pole Krwi'?
Hakeldamach
Kiedy doszło do pierwszego zesłania Ducha Świętego?
W dzień pięćdziesiątnicy
Którą godziną jest żydowska 'trzecia godzina dnia'?
Dziewiątą
Na słowa którego proroka powołał się Piotr podczas pierwszego wystąpienia?
Joela
Na stokach którego wzgórza znajduje się grób Dawida?
Ofel
Przy jakiej bramie żebrał chromy uzdrowiony przez Piotra?
Pięknej
Jak nazywał się krużganek na którym zebrał się tłum po uzdrowieniu chromego?
Salomonowy
Jak nazywał się odłam Żydów nie wierzących w zmartwychwstanie?
Saduceusze
Jakie imiona kapłanów wymienione są wśród członków Sanhedrynu sądzącego Piotra?
Kajfasz, Annasz, Jan, Aleksander
Ile lat miał uzdrowiony chromy?
Ponad czterdzieści
Jak nazywają się streszczenia używane w dziejach apostolskich?
Summarium
Jak został nazwany przez apostołów Józef?
Barnaba
Co znaczy imię Barnaba?
Syn pocieszenia
Skąd pochodził Barnaba?
Z Cypru
Jak nazywali się małżonkowie próbujący zawłaszczyć część pieniędzy ze sprzedanej posiadłości?
Ananiasz i Safira
Jak w innych tłumaczeniach brzmi tytuł Jezusa 'władca'?
Wódz
Jak nazywał się faryzeusz który swym wystąpieniem przekonał resztę by nie zabijali apostołów?
Gamaliel
Jak nazywali się żydzi urodzeni poza Palestyną, mówiący po grecku, a osiedli w Jerozolimie?
Helleniści
Komu, wraz ze Szczepanem, zlecono nową funkcję?
Filipowi, Prochorowi, Nikanorowi, Tymonowi, Parmenasowi, Mikołajowi
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: