Pytania i odpowiedzi

Metabolizm, enzymy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 58818 razy
Pytanie 1
Enzymy dzielą się na:
białka proste
białka złożone
Pytanie 2
apoenzym, kofaktor to..
białka złożone
Pytanie 3
Apoenzym to..
część białkowa
Pytanie 4
Koenzymy są..
luźno związane, łatwo odłączane
Pytanie 5
Kompleks apoenzymu i kofaktora nosi nazwę holoenzymu
prawda
Pytanie 6
Niektóre czynniki wpływające na aktywność enzymów:
temperatura
odczyn środowiska
stężenie soli
obecność aktywatorów
obecność inhibitorów
Pytanie 7
- inhibitor jest zwykle niepodobny do substratu
- łączy się z enzymem poza centrum aktywnym, zmieniając jednak jego konformację
- siła inhibicji jest niezależna od stęzenia substratu
Wyżej wymienione cechy to..
inhibicja niekompetencyjna
Pytanie 8
Anaobolizm to..
synteza zlożonych substancji organicznych z prostych
gromadzenie energii
Pytanie 9
Fotosynteza

Substraty : CO2, H2O
Produkt: glukoza, CO2
fałsz
Pytanie 10
Oddychanie beztlenowe nazywamy inaczej..
fermentacja
Pytanie 11
Glikoliza

Substrat: glukoza, NAD+, ADP
Produkt: pirogronian i H+, NADH, ATP
prawda
Pytanie 12
Synteza kwasów tłuszczowych

Substrat: acetylo-CoA, NADPH, ATP
Produkt: kwasy tłuszczowe, NADP+, AMP, ADP
fałsz