Pytania i odpowiedzi

Krzyżacy - test trudny

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test z lektury Henryka Sienkiewicza pod tytułem "Krzyżacy". Odpowiedz na pytania dotyczące fabuły i bohaterów "Krzyżaków"
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 21377 razy
Pytanie 1
Gdzie i z kim pierwszy raz Zbyszko ujrzał Danusie?
W gospodzie Pod Lutym Turem z Maćkiem
Pytanie 2
Akcja powieści rozpoczyna się:
1399r
Pytanie 3
Kim była Anna Danuta:
Żona księcia Janusza
księżna mazowiecka
Pytanie 4
Kto przebywał na dworze Księżnej Anny Danuty?
Danusia
Pytanie 5
Zbyszko z Bogdańca pochodził z rodu:
Tępa Podkowa
Pytanie 6
Co sprzedawał Sanderus?
relikwie
odpusty
Pytanie 7
Inaczej Hlawa:
Głowacz
Pytanie 8
Ojcem chrzestnym Jagienki był:
Opat
Pytanie 9
Kto więził Danuśkę i rozkazał okaleczyć Juranda:
Zygfryd de Lowe
Pytanie 10
Kim był Danusia?
córką Juranda ze Spychowa
Przebywała na dworze Anny Danuty
Pytanie 11
Dlaczego Jurand nienawidził Krzyżaków?
Zabili jego żonę
Pytanie 12
Jurand był wiernym poddanym dla:
księcia Janusza Mazowieckiego
Pytanie 13
Maćko dla Zbyszka był:
stryjem
Pytanie 14
Kto uratował Zbyszka przed śmiercią?
Danusia
Jurandówna
Pytanie 15
Juranda nazywali:
Pan na Spychowie
Pytanie 16
Danusia zaśpiewała piosenkę:
,,Gdybym ci ja miała skrzydłeczka jak gąska"
Pytanie 17
Zbyszko obiecał Danusi że:
zerwie dla niej pawie czuby
Pytanie 18
Nałęczka to:
chusta
Pytanie 19
Dlaczego Jurand nie zgadzał się na związek Danusi i Zbyszka?
Obiecał że Danusia zostanie umieszczona w zakonie
Pytanie 20
Zych pochodził ze:
Zgorzelic