Pytania i odpowiedzi

Azja i różne pytania

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 87 Rozwiązywany: 4480 razy
Pytanie 1
W dorzeczu Tygrysu i Eufratu powstała cywilizacja:
sumeryjska
Pytanie 2
W dorzeczu indusu powstała cywilizacja:
induska
Pytanie 3
Rozciągłość południkowa azji
9700
Pytanie 4
rozciągłość równoleżnikowa Azji
6500
Pytanie 5
skrajny punkt N
czeluskin
Pytanie 6
skrajny punkt S
piai
Pytanie 7
skrajny punkt W
Baba
Pytanie 8
skrajny punkt E
Dieżniewa
Pytanie 9
Wybierz Państwa Położone na 2 kontynentach
Rosja
Egipt
Grecja
Australia
Kazachstan
Indonezja
Japonia
Jemen
Turcja
Pytanie 10
Ile % osób w Azji żyje w ubóstwie?
30
Pytanie 11
najniższe pkb
Bangladesz
Pytanie 12
urbanizacja %
35
Pytanie 13
Szlak międzi Chinami i Cesarstwem Rzymskim
Szlak jedwabny
Pytanie 14
Kto i kiedy zdobył m.everest
e. hillary, n. tenzing 1953
Pytanie 15
Gdzie była cywilizacja Mehendżo Daro? (nad jaką rzeką)
Indus

Powiązane tematy