Pytania i odpowiedzi

Komórka, część 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. To samo, co i w części pierwszej. Cytologia oraz proponuję powtórzyć podstawy podziałów komórkowych.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2703 razy
Pytanie 1
Spośród podanych cech wybierz charakterystyczne dla dla komórki prokariotycznej:
cytoplazma jest gęsta, nie wykazuje ruchu
brak wyodrębnionego jądra
biosynteza białka przebiega w cytoplaźmie
Pytanie 2
Połącz właściwości wody ze znaczeniem tych właściwości dla organizmów:

a) w wodzie rozpuszcza się wiele substancji
b) woda ma duże napięcie powierzchniowe
c) woda ma duże ciepło właściwe i duże ciepło parowania

1) organizmy utrzymują odpowiednią temperaturę ciała
2) w komórce może zachodzić większość reakcji chemicznych
3) jest stabilizatorem ciśnienia osmotycznego
4) możliwe jest zachowanie ciągłości słupa wody w cienkich kapilarach naczyń transportujących wodę w roślinie

Odpowiadaj: a-1 b-2 c-3
a-2 b-4 c-1
Pytanie 3
Spośród podanych cech wybierz charakterystyczne dla dla komórki eukariotycznej:
biosynteza białka przebiega na rybosomach
fotosynteza przebiega w chloroplastach
obecność struktur błoniastych: retikulum endoplazmatycznego, aparatu Golgiego
Pytanie 4
Biosynteza białek odbywa się w:
chloroplastach
rybosomach nie związanych z retikulum
rybosomach związanych z retikulum
mitochondriach
Pytanie 5
Autonomię chloroplastom zapewniają:
DNA
RNA
rybosomy
enzymy
Pytanie 6
O dużej anatomii metabolicznej mitochondrium świadczą:
DNA
rybosomy
własne enzymy
synteza ATP
Pytanie 7
Informacja dotycząca budowy białek chloroplastowych zawarta jest w DNA:
chloroplastów
jądra
Pytanie 8
Ściana komórkowa może być zbudowana z:
celulozy
chityny
Pytanie 9
Której części anatomicznej kukurydzy użyjesz do badania przebiegu mejozy?
pylnika pręcika
Pytanie 10
Redukcja (R!) jest cechą charakterystyczną dla podziału:
mejotycznego
Pytanie 11
Po mitozie każde z jąder potomnych, w porównaniu z jądrem przystępującym do podziału, będzie zawierało:
taką samą liczbę chromosomów
taką samą informację genetyczną
Pytanie 12
Jeśli komórka przed podziałem mejotycznym zawierała 64 chromosomy, to po II podziale mejotycznym każda komórka potomna otrzymała:
32 chromosomy