Połączenia kości

Biologia, powtórzenie. 5 pytań.

REKLAMA
Połączenia kości dzielimy na:
nieruchome i ruchome
Połączenia nieruchome to:
więzozrosty i chrząstkozrosty
Połączenia ruchome to:
stawy
Opisz więzozrosty
materiałem łączącym kości jest tkanka łączna np. zęby w zębodołach
Opisz chrząstkozrosty:
np. pierwsze żebro z mostkiem
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.