Pytania i odpowiedzi

Pan Tadeusz książka i film

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 7850 razy
Pytanie 21
Jak nazywała się broń Gerwazego?
Scyzoryk
Pytanie 22
kim był brat Jacka Soplicy(księdza Robaka)
sędzią
Pytanie 23
jaki tytuł nosi III księga?
umizgi
Pytanie 24
jaki tytuł nosi VIII księga?
zajazd
Pytanie 25
jaki tytuł nosi XII księga?
kochajmy się
Pytanie 26
na jakim instrumencie najlepiej grał Jankiel?
Cymbały
Pytanie 27
Na czym grał Wojski?
róg
Pytanie 28
jakie grzyby zbierał Wojski?
muchomory
Pytanie 29
ile lat miał Maciej Dobrzyński
72
Pytanie 30
jaki przydomek miał Maciek Dobrzyński?
Kurek na kościele
Pytanie 31
dlaczego Bartek "Prusak" miał taki przydomek?
nienawidził Prus
Pytanie 32
Skąd była najlepsza tabaka?
z Częstochowy (Jasnej góry)
Pytanie 33
kto zabił niedźwiedzia?
robak
Pytanie 34
Major Płut był z pochodzenia?
Polakiem