Pytania i odpowiedzi

Mitologia starożytnych Greków

Pytanie 1
Boginią mądrości była ............... .
Atena
Pytanie 2
Uzupełnij zdanie, wpisując poprawny wyraz w pole odpowiedzi.
"Zjawisko nadawania bogom cech ludzkich nazywamy ............. ".
antropomorfizmem
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
"Wg Greków na początku świata był ............... . "
Chaos
Pytanie 4
Napój pity przez bogów, dzięki któremu byli oni nieśmiertelni to:
nektar
Pytanie 5
Cechą Dedala była / były:
roztropność
mądrość
Pytanie 6
Bogiem wojny był .............. .
Ares
Pytanie 7
Bogiem bogów był ................. .
Zeus
Pytanie 8
Żoną Zeusa była ............. .
Hera
Pytanie 9
Bogiem Słońca był ................... .
Helios
Pytanie 10
Boginią łowów była ................... .
Artemida