Pytania i odpowiedzi

Rozpoznaj osobę po fragmencie biografii

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Prawie zawsze pojawia się na maturze. Powodzenia :)
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 1663 razy
Pytanie 1
Pierwszy prezydent Rosji (1991-9), rozwiązał ZSRR na mocy porozumienia z prezydentami Ukrainy i Białorusi.
Borys Jelcyn
Pytanie 2
Premier Wlk. Brytanii w latach 1979-90, zwana Żelazną Damą, sceptyczna wobec integracji europejskiej, konserwatystka w systemie wartości.
Margaret Thatcher
Pytanie 3
Pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Kuby, dyktator kubański, przejął władzę w 1959 (do 2008r.)
Fidel Castro
Pytanie 4
Polityk, historyk, więzień Auschwitz, uczestnik powstania warszawskiego, były minister spraw zagranicznych m.in w rządzie Oleksego, honorowy obywatel Izraela.
Władysław Bartoszewski
Pytanie 5
Chiński przywódca komunistyczny, ogłosił powstanie Chińskiej Republiki Ludowej, wydał tzw. czerwoną książeczkę, twórca ideologii maoizmu.
Mao Tse-tung
Pytanie 6
Prawnik i polityk niemiecki, działacz chadecji, kanclerz RFN w latach 1949-63, dzięki niemu Niemcy wstąpiły do NATO i EWG, doprowadził do nawiązania stosunków dyplomatycznych z ZSRR.
Konrad Adenauer
Pytanie 7
Polityk i przywódca palestyński, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1994r., podjął negocjacje z Izraelem, które doprowadziły do powstania Autonomii Palestyńskiej, w 1996r. został jej prezydentem.
Jaser Arafat
Pytanie 8
Pastor, działacz na rzecz równouprawnienia i zniesienia dyskryminacji rasowej w USA, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1964r., wygłosił słynne przemówienie "I have a dream..."
Martin Luther King
Pytanie 9
Historyk, przewodniczący Unii Wolności w latach 2000-1, minister spraw zagranicznych (1997-2000), poseł do Parlamentu Europejskiego, brał udział w obradach Okrągłego Stołu.
Bronisław Geremek
Pytanie 10
Profesor nauk technicznych, premier w latach 1997-01, poseł do Parlamentu Europejskiego, a od 2009r. jego przewodniczący.
Jerzy Buzek
Pytanie 11
Jedyny prezydent ZSRR, zapoczątkował proces transformacji ustrojowej obejmującej przebudowę, jawność i przyspieszenie. Laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1990r.
Michaił Gorbaczow
Pytanie 12
Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-53, orędownik integracji europejskiej, współtwórca Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w 1951r.
Robert Schuman

Powiązane tematy

#biografia #ważne #postacie