Pytania i odpowiedzi

Układ narządu ruchu człowieka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 3076 razy
Pytanie 1
Wymień z czego składa się narząd ruchu
szkieletu
mięśni
stawów i więzedeł
Pytanie 2
Kości wchodzące w skłąd szkieletu dzieli się na:
płaskie, krótkie, różnokształtne, długie
Pytanie 3
wymień z czego z jakich kości zbudowany jest szkielet.
szkielet zbudowany jest z mostka, żeber, kości ramiennej, promieniwej, kości łokciowej, kości nadgarstka, śródręcza, palców, kości stępu, śródstopia, paliczki,czaszka, obojczyk, łopatka, kręgosłup, kość miednicza, kość krzyżowa, kość udowa, rzepka, kość piszczelowa, strzałkowa
Pytanie 4
Z czego składa się przekrój podłużny kości?
okostna, nasada górna, jama szpikowa, szpik kostny, trzon, nasada dolna
Pytanie 5
w skład kości wchodzą?:
osseina
sole mineralne
Pytanie 6
główne objawy krzywicy?
utrata łaknienia, wzmożone pocenie się i niepokój
Pytanie 7
złamania dzielimy na:
zamknięte i otwarte
Pytanie 8
Z jakich kości składa się mózgoczaszka?
ciemieniwa, potyliczna, skroniowa, klinowa, czołowa
Pytanie 9
Z jakich kości składa się trzewioczaszka?
kości jarzmowe, szczękowe, nosowe i żuchwa
Pytanie 10
Kręgosłup jest:?
osią i główną podporą ciała, ochroną dla rdzenia kręgowego, narządem ruchu
Pytanie 11
Z czego składa się krąg:?
trzonu, łuku, wyrostków kręgowych
Pytanie 12
Budowa kręgosłupa?
odcinek: szyjny, piersiwy, lędźwiowy, krzyżowy, guziczny(ogonowy)
Pytanie 13
Szkielet klatki piersiwej składa się z :?
12 kręgów piersiwych, 12 par żeber, mostka
Pytanie 14
W skład obręczy barkowej wchodzą:?
łopatki (2), obojczyki (2)
Pytanie 15
W skład obręczy miednicowej wchodzą:?
kości biodrowe (2), kulszowe (2), łonowe (2), krzyżowa
Pytanie 16
Budowa stawu.
torebka stawowa, jama stawowa, błona maziowa i chrząstka stawowa