Pytania i odpowiedzi

Prawo i jego funkcje

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Podstawowe informacje o prawie.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 4022 razy
Pytanie 1
"Zbiór norm postępowania, których naruszenie grozi sankcjami" to definicja prawa w sensie:
przedmiotowym
Pytanie 2
"Uprawnienia przyznawane jednostce przez obowiązujące akty prawne" to definicja prawa w ujęciu:
podmiotowym
Pytanie 3
Atrybutami Temidy są:
miecz
opaska na oczach
waga
Pytanie 4
"Oddajemy się w niewolę prawa, by zachować wolność" to słowa:
Cycerona
Pytanie 5
Funkcji prawa jest (ilość):
10
Pytanie 6
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione (negatywne), kształtuje w ten sposób społecznie pożądane modele zachowań - jest to opis funkcji:
wychowawczej
Pytanie 7
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny, czyli pełni funkcję:
stabilizacyjną
Pytanie 8
Prawo integruje ludność danego państwa. Jego rozwiązania są zdobyczami cywilizacyjnymi, mają wartość kulturową. Prawo decyduje także o utrzymaniu ciągłości historycznej państwa i narodu, czyli pełni funkcję:
kulturotwórczą
Pytanie 9
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia, czyli pełni funkcję:
ochronną
Pytanie 10
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania państwa, np. przez odpowiednie ustawodawstwo finansowe, podatkowe - czyli pełni funkcję:
dystrybutywną
Pytanie 11
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego - czyli prawo pełni funkcję:
dynamizującą
Pytanie 12
Prawo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych - jest to funkcja:
organizacyjna
Pytanie 13
Prawo wymierza kary za popełnianie przestępstw. Kara powinna działać odstraszająco. Tak więc prawo pełni funkcję:
represyjną
Pytanie 14
Prawo umożliwia rozstrzyganie sporów, określa sposoby rozwiązywania konfliktów, łagodzi sprzeczne interesy społeczne - pełni funkcję:
regulatora konfliktów
Pytanie 15
Prawo poddaje ludzkie zachowania społecznej kontroli. Określa, jakie postępowanie jest zabronione, a jakie dozwolone - pełni funkcję:
kontrolną