Powtórzenie: Słówka z Upstream Upper Intermediate UNIT 3

Słówka z Companiona, unit3

Język angielski, powtórzenie. 155 pytań.

stewardesa/steward
flight attendant
badacz/naukowiec
researcher
agent nieruchomości
estate agent
perspektywy rozwoju osobistego
career prospects
dodatkowe korzyści związane z wykonywaniem zawodu
perks
dający satysfakcję
rewarding
(praca) bez perspektyw
dead-end
(praca) bez perspektyw
dead-end
monotonny
repetitive
doradca zawodowy
career advisor
śmieciarz
dustman
pogląd na życie
outlook
przejść na emeryturę
retire
emeryt
pensioner
mglisty/niejasny/niewyraźny
vague
mglistość/niejasność
vagueness
zdeterminowany
determined
rygorystycznie
rigidly
uzasadniony/mający podstawy
well-founded
nie mający podstaw
unfounded

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.