Pytania i odpowiedzi

Słówka na literę A

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Podstawowe z książki dla dzieci :))
Ilość pytań: 27 Rozwiązywany: 1855 razy
Pytanie 1
Powyżej
above
Pytanie 2
Nieobecny
Absent
Pytanie 3
Wypadek
Accident
Pytanie 4
W poprzek
Across
Pytanie 5
Dodawać
Add
Pytanie 6
Adres
Address
Pytanie 7
Dorosły
Adult
Pytanie 8
Przewaga
Advantage
Pytanie 9
Przygoda
Adventure
Pytanie 10
Bac się
Afraid
Pytanie 11
Po
After
Pytanie 12
Przeciw
Against
Pytanie 13
Wiek
Age
Pytanie 14
Powietrze
Air
Pytanie 15
Żywy
Alive
Pytanie 16
Wszystko
All
Pytanie 17
Sam
Alone
Pytanie 18
Także
Also
Pytanie 19
Zawsze
Always
Pytanie 20
I
And

Powiązane tematy