Pytania i odpowiedzi

Informatyka ;-)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1361 razy
Pytanie 16
Nazwa typu rzeczywistego w C++:
float
Pytanie 17
Skrót sieci miejskiej:
MAN
Pytanie 18
Co to jest inkrementacja:
operacja matematyczna powodująca zwiększenie wartości zmiennej o jeden
Pytanie 19
Po wyłączeniu komputera wymazuje się zawartość:
pamięci RAM
Pytanie 20
Pliki wykonywalne (programy) w OS Windows posiadają rozszerzenie:
exe, com, bat

Powiązane tematy