Pytania i odpowiedzi

Młoda Polska - sprawdzian

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test zawiera pytnia z epoki Młodej polski, dobra powtórka przed sprawdzianem.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 74372 razy
Pytanie 1
Ramy chronologiczne okresu Młodej Polski to:
1890-1918
Pytanie 2
Filozof, który stworzył teorię "nadczłowieka" i "niewolnika", wierzył w ludzką siłę:
Fredrich Nietzsche
Pytanie 3
Nurt, którego zadaniem było uchwycenie chwili, jego przedstawiciel to Claude Monet:
impresjonizm
Pytanie 4
Postawa cechująca się skrajnym pesymizmem, smutkiem, zwątpieniem w możliwości nauki, propagował ją Schopenhauer:
dekadent
Pytanie 5
Połącz w pary autorów okresu Młodej Polski z ich dziełami:
Jan Kasprowicz
Dies irae
Leopold Staff
Deszcz jesienny
Stefan Żeromski
Siłaczka
Władysław Stanisław Reymont
Ziemia obiecana
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Anioł śmierci
Pytanie 6
Jaki rodzaj literackiego tańca ukazuje sie w "Weselu" Wyspiańskiego:
chocholi
Pytanie 7
Jakim gatunkiem literackim jest utwór Władysława Reymonta "Chłopi":
epopeją chłopską
Pytanie 8
"Harmonie i dysonanse" to manifest stowrzony przez:
Zenona Przesmyckiego
Pytanie 9
Jakie hasło propagował "Confiteor":
"sztuka dla sztuki"
Pytanie 10
Jeden z przedstawicieli "poetów przeklętych" to :
Charles Boudielare
Pytanie 11
Który z polskich poetów był przedstawicielem impresjonizmu:
K. Przerwa-Tetmajer
Pytanie 12
Stan Nirvany to :
stan zapomnienia
Pytanie 13
"Fin de siecle" to :
Koniec wieku
Pytanie 14
"Sztuka dla sztuki" tworzy nurt:
parnasizm
Pytanie 15
Jakie widma wystepują w "Weselu" Wyspiańskiego:
Upiór, Wernyhora, Hetman
Pytanie 16
Kto w 1924r. dostał nagrodę Nobla za polską epopeję :
Władysław Reymont
Pytanie 17
Który pisarz stworzył "tragifarsę kołtuńską ":
Gabriela Zapolska
Pytanie 18
Co to chłopomania:
fascynacja wsią, zawieranie przez inteligentów małżeństw z chłopkami

Powiązane tematy

#mlodapolska #epokiliterackie