Pytania i odpowiedzi

Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Organy Władzy Rzeczypospolitej- sądy i trybunały
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 2659 razy
Pytanie 1
Kto mianuje pierwszego prezesa sądu najwyższego?
prezydent
Pytanie 2
Wymień zasady funkcjonowania sądów i trybunałów w Polsce
zasada jednolitości
Pytanie 3
Z ilu sędziów składa się Trybunał Konstytucyjny
15
Pytanie 4
Co to jest kasacja?
Jest to odwołanie od wyroku sądu drugiej instancji z powodu złamania prawa w trakcie postępowania
Pytanie 5
Zaznacz izby sądu najwyższego
izba cywilna
izba karna
izba pracy, ubezpieczeń społecznych i spraw publicznych
izba wojskowa
Pytanie 6
Czy 25 posłów może wnieść wniosek do trybunału konstytucyjnego o orzeczenie zgodności ustawy z konstytucją?
nie
Pytanie 7
Ile lat trwa kadencja sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
9
Pytanie 8
Sąd, który zajmuje się sprawami, które są szkodliwe społecznie, ale nie są przestępstwami
sąd grodzki
Pytanie 9
Kto od 2007r pełni funkcję prezesa trybunały konstytucyjnego?
Jerzy Stępień
Pytanie 10
Ile trwa kadencja trybunału stanu?
tyle ile kadencja sejmu

Powiązane tematy

#WOS #sądy