Integracja europejska

WOS, powtórzenie. 14 pytań.

REKLAMA
W którym roku został podpisany traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali?
1951
W jakim mieście został podpisany traktat o Unii Europejskiej (1992r) ?
Maastricht
Jaki organ jest postawowym organem prawodawczym UE?
rada unii europejskiej
Kto jest przewodniczącym Parlamentu Europejskiego?
Hans-Gert Pottering
Ile komisarzy wchodzi w skład Komisji Europejskiej?
27
W jakim mieście znajduje się siedziba Trybunału Sprawiedliwości?
Luksemburg
Trybunał Rewizyjny to inaczej..
Trybunał obrachunkowy
Jak nazywa się traktat podpisany w 1997 roku 2 października?
amsterdamski
Do którego filaru UE należy walka z rasizmem i ksenofobią?
3
W którym roku Traktaty Rzymskie weszły w życie?
1958
Kto w 1950 r. ogłosił plan współpracy francusko-niemieckiej w dwóch sektorach dospodarczych : węgla i stali? (podaj imię i nazwisko ministra)
Robert Schuman
Kto jest twórcą planu pomocy dla Europy ? (imię i nazwisko sekretarza stanu)
George Marshall
W którym roku został wprowadzony do użytku paszport europejski?
1985
który filar UE stanowi wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa?
2
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.