Pytania i odpowiedzi

Elementy prawa karnego

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Elementy prawa karnego
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 6897 razy
Pytanie 1
Cztery elementy występujące w przestępstwie to :
podmiot przestępstwa przedmiot przestępstwa strona przedmiotowa strona podmiotowa
Pytanie 2
Umożliwianie lub ułatwianie przestępstwa to:
pomocnictwo
Pytanie 3
Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to:
podżeganie
Pytanie 4
Wymień jedną okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną
niepoczytalność
Pytanie 5
Wymień funkcje kary
odstraszająca represyjna resocjalizacyjna izolacyjna
Pytanie 6
Wymień rodzaje kar w Polsce
pozbawienie wolności ograniczenie wolności grzywna
Pytanie 7
Wymień środki karne:
Pozbawienie praw publicznych zakaz porowadzenia pojazdów zakaz wykonywania zawodu nawiązka przepadek przedmiotów publiczne ogłoszenie wyroku
Pytanie 8
sposób i okoliczności popełnienia czynu to :
strona przedmiotowa

Powiązane tematy

#Elementy #prawa #karnego