Pytania i odpowiedzi

:)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 97 Rozwiązywany: 32 razy
Pytanie 1
1. Żołądek:
Leży wewnątrzotrzewnowo
Pytanie 2
W szczelinie tylnej mm. Pochyłych przebiegają:
Splot ramienny i tętnica podobojczykowa
Pytanie 3
4. Gałęzie osierdziowe odchodzą od:
Aorty zstępującej
Pytanie 4
Chłonka z sutka odpływa głównie do
Węzłów mostkowych
Pytanie 5
6. Splot lędźwiowy leży na mięśniu:
. Lędźwiowym większym
Pytanie 6
8. Prawidłowy rytm serca wynosi:
60-90 i jest generowany przez węzeł zatokowo-przedsionkowy
Pytanie 7
Głowa jądra ogoniastego:
Leży w ścianie bocznej rogu przedniego komory bocznej
Pytanie 8
0. Ślinianka podżuchwowa:
Jest unerwiona wydzielniczo przez nerw VII
Pytanie 9
11. Brzusiec tylny mięśnia dwubrzuścowego unerwiony jest przez :
N. twarzowy
Pytanie 10
. Zakręt przedśrodkowy i cześć przednia płacika okołośrodkowego0 zawiera ośrodek
Układu piramidowego
Pytanie 11
13. Nerki:
Są położone zewnątrzotrzewonowo
Pytanie 12
14. Nerw językowy-gardłowy unerwia:
. Czucie temperatury z tylnej 1/3 języka
Pytanie 13
15. Nerw krtaniowy dolny unerwia:
Mięsień pierścienno-nalewkowy boczny
Pytanie 14
16. Sprzężna przekątna:
Biegnie od dolnego brzegu spojenia łonowego do promotorium
Pytanie 15
Jednym z elementów granicy szyi i głowy jest:
Wyrostek sutkowaty
Pytanie 16
18. Brodawka dwunastnicza większa:
Znajduje się w części zstępującej dwunastnicy
Pytanie 17
19. Brzeg górny trójkąta udowego tworzy:
Więzadło pachwinowe
Pytanie 18
Droga rdzeniowo-móżdżkowa tylna:
Krzyżuje się w móżdżku
Pytanie 19
21. Kolejne odcinki jajowodu to
Część maciczna, cieśń, bańka, lejek
Pytanie 20
22. W skład kośćca ręki wchodzi:
27 kości

Powiązane tematy