Pytania i odpowiedzi

Sieci

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 4 Rozwiązywany: 139 razy
Pytanie 1
Jaka funkcja realizuje dostęp scentralizowany do kanału radiowego w standardzie IEEE 802.11?
PCF (Point Coordination Function)
Pytanie 2
Jaki interwał składa się na czas PIFS?
szczelina czasowa
Pytanie 3
Dla jakiej warstwy PHY IEEE 802.11 czas przełączania odbiornika/nadajnika jest najdłuższy?
FHSS
Pytanie 4
Ile mechanizmów śledzenia nośnej jest stosowanych w funkcji DCF standardu IEEE 802.11?
2

Powiązane tematy

#sieci