Pytania i odpowiedzi

Składniki chemiczne organizmów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. test sprawdzający wiedzę z rozdziału 2, tematu: Składniki chemiczne organizmów. Dla klasy 5.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 241 razy
Pytanie 1
Z jakich pierwiastków są zbudowane organizmy
Węgla, wodoru, tlenu, azotu, siarki, fosforu

zbudowane są z:

Węgla - 18%

Wodoru - 10%

Tlenu - 65%

Azotu - 3%

Siarki

Fosforu

Pytanie 2
Z jakich najważniejszych związków chemicznych składa się organizm?
Woda, sole mineralne, cukier, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe

woda - 65%

Sole mineralne - 4%

Cukry - 1%

Białka - 18%

Tłuszcze - 10%

Kwasy nukleinowe - 2%

Pytanie 3
Napisz jedną funkcję soli mineralnych.
stanowią materiał budulcowy organizmu
Pytanie 4
napisz jedną funkcję cukru
dostarcza energii
Pytanie 5
napisz jedną funkcję białka
budowanie organizmów
Pytanie 6
napisz jedną funkcję tłuszczu
materiał zapasowy
Pytanie 7
napisz jedną funkcję kwasów Nukleinowych
DNA
Pytanie 8
Napisz jedną funkcję wody
transportuje różne substancje wewnątrz komórki oraz pomiędzy komórkami organizmu
Pytanie 9
w dużej ilości w organizmie występują pierwiastki... Jakie?
węgiel
azot
wodór
Pytanie 10
połącz w pary nazwę z jego ilością procentową.
węgiel
18%
wodór
10%
tlen
65%
azot
3%
siarka
0,25%
fosfor
1%
Pytanie 11
połącz w pary nazwę z jego ilością procentową.
woda
65%
sole mineralne
4%
cukry
1%
białka
18%
tłuszcze
10%
kwasy nukleinowe
2%
Pytanie 12
uszereguj najważniejsze związki chemiczne w kolejności rosnącej, patrząc na ilość procentowa.
1
cukry
2
kwasy nukleinowe
3
sole mineralne
4
tłuszcze
5
białka
6
woda
Pytanie 13
cukry dostarczają energii czyli...?
glukozę
Pytanie 14
cukry są materiałem zapasowym czyli...?
skrobia
Pytanie 15
cukry budują organizm czyli...?
glukoza

Powiązane tematy