Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Azja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania / kartkówka z geografii dla klasy 8. Środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Azji.
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 190849 razy
Pytanie 1
Kontynet Azjatycki wraz z Kontynentem Euporpejskim tworzy olbrzymi ląd zwany:
Eurazją
Pytanie 2
Azja ma powierzchnię:
44,4 mln km/2
Pytanie 3
Jaką część Azji stanowią góry i wyżyny?
około 75%
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe:
Na świecie jest 16 ośmiotysięczników i wszystkie znajdują się w Azji.
Fałsz
Nizina Turańska znajduje się w północno-wschodniej części Azji.
Fałsz
Sajany to jedne z najstarszych gór azjatyckich.
Prawda
Kaukaz, Hindukusz i Himalaje powstały w czasie alpejskich ruchów górotwórczych.
Prawda
Monsun zimowy wieje znad Oceanu Indyjskiego nad kontynent.
Fałsz
Pytanie 5
Najdłuższą rzeką Azji jest:
Jangcy
Pytanie 6
Amerykę Północną od Azji Oddziela:
Cieśnina Beringa
Pytanie 7
Afrykę od Azji oddziela:
Morze Czerwone, Cieśnina Bab-al-mandab, Kanał Sueski
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Półwysep Arabski jest największym półwyspem świata.
Prawda
Archipelag Malajski składa się z około 40 tysięcy wysp.
Fałsz
Kunlun jest jedynym aktywnym wulkanem na terytorium Korei Południowej.
Fałsz
Morze Kaspijskie jest najgłębszym jeziorem na Ziemi.
Fałsz
Rów Mariański jest najgłębszym miejscem na Ziemi.
Prawda
Pytanie 9
W skali Richtera mierzymy:
siłę trzęsienia ziemi
Pytanie 10
Która z azjatyckich wyżyn położona jest najwyżej na świecie?
Wyżyna Tybetańska
Pytanie 11
Miejsce na powierzchni Ziemi, położone bezpośrednio nad źródłem podziemnych wstrząsów nazywamy:
epicentrum
Pytanie 12
Jak nazywa się święta rzeka Hindusów?
Ganges
Pytanie 13
Jaki procent w Azji stanowią obszary bezodpływowe?
33%
Pytanie 14
Który z wymienionych krajów jest największym producentem kawy w Azji?
Wietnam
Pytanie 15
Jaka jest największa wyspa Azjatycka?
Borneo
Pytanie 16
Jakie jest najmniejsze Państwo Azjatyckie?
Malediwy
Pytanie 17
Jak nazywa się najwyższy szczyt Himalajów?
Mount Everest
Pytanie 18
Zaznacz zdania prawdziwe.
Azja odpowiada za około 70% globalnej produkcji ryżu.
Fałsz
Około połowy globalnego pogłowia trzody chlewnej pochodzi z Chin.
Prawda
Około 85% globalnego zbioru herbaty pochodzi z Azji.
Prawda
Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem produkcji tytoniu.
Prawda
Pytanie 19
Który zestaw Państw należy do OPEC (Organizaci eksportującej ropę naftową)?
Iran, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie
Pytanie 20
Ile wynosi średnia wysokość Azji?
987 m.n.p.m