Pytania i odpowiedzi

Klasa 8, dział 1 - Azja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Środowisko przyrodnicze i społeczno ekonomiczne Azji.
Ilość pytań: 38 Rozwiązywany: 164216 razy
Pytanie 1
Kontynet Azjatycki wraz z Kontynentem Euporpejskim tworzy olbrzymi ląd zwany:
Eurazją
Pytanie 2
Azja ma powierzchnię:
44,4 mln km/2
Pytanie 3
Jaką część Azji stanowią góry i wyżyny?
około 75%
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe:
Na świecie jest 16 ośmiotysięczników i wszystkie znajdują się w Azji.
Fałsz
Nizina Turańska znajduje się w północno-wschodniej części Azji.
Fałsz
Sajany to jedne z najstarszych gór azjatyckich.
Prawda
Kaukaz, Hindukusz i Himalaje powstały w czasie alpejskich ruchów górotwórczych.
Prawda
Monsun zimowy wieje znad Oceanu Indyjskiego nad kontynent.
Fałsz
Pytanie 5
Najdłuższą rzeką Azji jest:
Jangcy
Pytanie 6
Amerykę Północną od Azji Oddziela:
Cieśnina Beringa
Pytanie 7
Afrykę od Azji oddziela:
Morze Czerwone, Cieśnina Bab-al-mandab, Kanał Sueski
Pytanie 8
Zaznacz zdania prawdziwe.
Półwysep Arabski jest największym półwyspem świata.
Prawda
Archipelag Malajski składa się z około 40 tysięcy wysp.
Fałsz
Kunlun jest jedynym aktywnym wulkanem na terytorium Korei Południowej.
Fałsz
Morze Kaspijskie jest najgłębszym jeziorem na Ziemi.
Fałsz
Rów Mariański jest najgłębszym miejscem na Ziemi.
Prawda
Pytanie 9
W skali Richtera mierzymy:
siłę trzęsienia ziemi
Pytanie 10
Która z azjatyckich wyżyn położona jest najwyżej na świecie?
Wyżyna Tybetańska
Pytanie 11
Miejsce na powierzchni Ziemi, położone bezpośrednio nad źródłem podziemnych wstrząsów nazywamy:
epicentrum
Pytanie 12
Jak nazywa się święta rzeka Hindusów?
Ganges
Pytanie 13
Jaki procent w Azji stanowią obszary bezodpływowe?
33%
Pytanie 14
Który z wymienionych krajów jest największym producentem kawy w Azji?
Wietnam
Pytanie 15
Jaka jest największa wyspa Azjatycka?
Borneo