Pytania i odpowiedzi

CWS

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. :)
Ilość pytań: 67 Rozwiązywany: 310 razy
Pytanie 1
W przypadku płatności w formie akredytywy dokumentowej potwierdzonej ważnej do 30 kwietnia 2016 r., gdy dokumenty mają zostać złożone zgodnie ze standardowo przyjętymi zasadami, wysyłka towaru może nastąpić najpóźniej:
a. 9 kwietnia 2016 r.
Pytanie 2
Przy dostawie towaru z Chin na warunkach DDP Kraków, transportem morskim i kolejowym, wśród dokumentów składanych w banku w ramach akredytywy dokumentowej mogą znaleźć się:
b. faktura handlowa, konosament, CIM, świadectwo pochodzenia zwykłe, SAD
Pytanie 3
Dokumentem wystawionym na zlecenie i umożliwiającym odbiór towaru ze składu partiami jest:
c. kwit składowy
Pytanie 4
Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia konkretnej partii ładunku jest:
d. polisa pojedyncza i certyfikat ubezpieczeniowy
Pytanie 5
Zaświadczenia spedytorskie FCR może być zastąpione dokumentami takimi jak:
b. konosament na towary przyjęte do załadowania
Pytanie 6
Akceptu weksla trasowanego złożonego z dokumentami towarowymi w ramach inkasa akceptacyjnego dokonuje:
c. importer
Pytanie 7
Dokumentem, który pozwala na rozliczenie transakcji jest:
c. faktura handlowa
Pytanie 8
Z poniżej podanych krajów świadectwo przewozowe EUR1 ma zastosowanie w przypadku przywozu towaru do Polski z:
f. Albanii
Pytanie 9
Z poniżej podanych dokumentów w przypadku przewozu towaru transportem drogowym przez kraje tranzytowe zamiast odprawy czasowej może mieć zastosowanie:
d. karnet ATA
Pytanie 10
W zapytaniu ofertowym nie powinno się uwzględniać
b. warunków płatności
Pytanie 11
W przypadku przewozu towaru w kontenerze z Nowego Jorku do Gdańska z przeładunkiem w Hamburgu zastosowanie w przypadku akredytywy dokumentowej może mieć:
c. konosament FIATA i konosament bezpośredni
Pytanie 12
W przypadku przewozu transportem lotniczym drobnych przesyłek, jako dowód zawarcia umowy o przewóz dla eksportera, będącego nadawcą przesyłki, zastosowanie ma przede wszystkim:
d. HABW
Pytanie 13
Z podanych poniżej egzemplarzy międzynarodowego listu przewozowego CIM, złożony do banku przy uwarunkowanych formach płatności znajdzie się egzemplarz:
d. wtórnik
Pytanie 14
Przy uwarunkowanych formach płatności importer może składać do banku następujące dokumenty:
d. zlecenie otwarcia akredytywy i zlecenie pokrycia inkasa
Pytanie 15
Certyfikat jakości ma zastosowanie przede wszystkim w przypadku:
a. artykułów spożywczych i farmaceutyków

Powiązane tematy