Powtórzenie: Układ ruchu człowieka

Powtórzenie wiedzy z budowy i funkcjonowania układu ruchu

Biologia, powtórzenie. 25 pytań.

Choroba ta jest spowodowana wypłukaniem soli mineralnych z kości. Wtedy staja sie one łamliwe i kruche.
osteoporoza
Jaka jest przyczyna Krzywicy?
niedobór witaminy D
Jaka część układu kostnego produkuje elementy morfotyczne krwi?
szpik kostny
Pokrywa powierzchnię stawową. Jest bardzo twarda i odporna na ścieranie.
chrząstka szklista
Jaka jest funkcja soli mineralnych w kościach?
odpowiadają za twardość i wytrzymałość
z ilu kręgów składa sie odcinek krzyżowy
z pięciu
podwyższanie wydolności organizmu za pomocą środków farmakologicznych
doping
Gdzie występują mięśnie okrężne
dookoła ust
wokół oczu
jest miejsce przyczepu mięśnia do kości
ścięgno
układ mięśniowy jest ........... częścią układu ruchu.
czynna
Powstaje przy długotrwałej pracy mięśni przy niedostatku tlenu. Powodduje zakwasy
kwas mlekowy
Jest elementem kości długiej. Składa się z błony zewnętrznej i wewnętrznej. Jej wew. błona zawiera komórki kościotwórcze (osteoblasty).
okostna
Jaka jest funkcja trzewioczaszki?
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Wymień elementy obręczy barkowej
dwa obojczyki i dwie łopatki
wymien od góry do dołu wszystkie kości kończyny dolnej
kość udowa rzepka kość piszczelowa kość strzałkowa kości stępu paliczki
żebra połączone z kręgosłupem a nie posiadające połączenia z mostkiem to :
żebra wolne
Jakie typy mięśni wyróżniamy
długie, krótkie, okrężne, szerokie
W przypadku antagonizmu zginacza i prostownika, który mięsień jest nieaktywny przy podnoszeniu ciężaru?
mięsień trójgłowy ramienia
najmniejszą jednostką budowy mięśnia jest ........ w której znajduje sie miozyna i aktyna.
miofibryla
Układ kostny jest ....... cześcią układu ruchu
bierna
Jak nazywamy komórki regeneracyjne kości?
osteoblasty
Przykłady kości różnokształtnych
kręgi
żuchwa
Krąg zwany atlasem umożliwia ruchy przeczące głową
nie
Do odcinka piersiowego zaliczamy
tyle samo ile jest par żeber
12
Jakie występuje połączenie stawowe gdy kości nie mogą się przemieszczać?
stałe

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.