Pytania i odpowiedzi

Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Obszary okołobiegunowe - środowisko przyrodnicze.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 778 razy
Pytanie 1
Antarktyka to obszar wokół bieguna:
południowego
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
Grenlandia jest największą wyspą świata.
Prawda
Według kryterium klimatycznego, Arktyka zaczyna się w miejscu gdzie przebiega izoterma +5°C w najcieplejszym miesiącu w roku.
Fałsz
Lądolód pokrywający Grenlandię ma ponad 2,5 mln km2.
Fałsz
Pytanie 3
Jaka część masy góry lodowej znajduje się nad powierzchnią wody?
około 1/9
Pytanie 4
Wieloletni lód morski pokrywający powierzchnię oceanu to:
pak lodowy
Pytanie 5
Zaznacz przedstawicieli rdzennej ludności obszaru Arktyki.
Innuici
Lapończycy
Nieńcy
Pytanie 6
Masyw Vinsona jest najwyższym szczytem:
Antarktyki
Pytanie 7
Jaka jest wysokość Masywu Vinsona?
4892 m n.p.m.
Pytanie 8
Formacja przedstawiona na zdjęciu to:
Lodowiec szelfowy
Pytanie 9
Gdzie i kiedy zanotowano najniższą temperaturę na Ziemi? Ile wynosiła?
Najniższą temperaturę na Ziemi zanotowano w
1983
roku
na Antarktydzie
w stacji
Wostok
. Zanotowana temperatura wynosiła
-89,2°C
.
Pytanie 10
Jaką część Antarktydy pokrywa lądolód?
99,5%
Pytanie 11
Wzgórze lub szczyt wystające ponad otaczający je zewsząd lądolód to:
nunatak
Pytanie 12
Średnia grubość lądolodu pokrywającego Antarktydę wynosi:
1880 m
Pytanie 13
Jaka część światowych zasobów wody słodkiej zawiera lądolód Antarktydy?
około 75%
Pytanie 14
Zaznacz zdania prawdziwe.
Antarktyda zajmuje obszar około 14 mln km2.
Prawda
Obszar Antarktyki zajmuje około 50 mln km2.
Prawda
Niedźwiedzie polarne występują wyłącznie w Antarktyce.
Fałsz
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe.
Roczna suma opadów na Antarktydzie wynosi około 500 mm.
Fałsz
Antarktyda cechuje się bardzo silnymi wiatrami.
Prawda
Ozon jest skoncentrowany w atmosferze na wysokości 20 do 25 km nad powierzchnią Ziemi.
Prawda
Pytanie 16
Gazy odpowiedzialne za zmniejszenie się warstwy ozonowej w atmosferze nazywamy:
freonami
Pytanie 17
Czy na Antarktydzie można prowadzić działalność gospodarczą?
nie