Pytania i odpowiedzi

Biologia jako nauka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Czym zajmuje się biologia?
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 6193 razy
Pytanie 1
Zaznacz elementy, którymi zajmuje się biologia?
budowa organizmów żywych
czynności organizmów żywych
zależności pomiędzy organizmami żywymi
Pytanie 2
Zaznacz zdania prawdziwe.
w skład przyrody wchodzą również elementy nieożywione
Prawda
wszystkie organizmy żywe składają się z minimum dwóch komórek
Fałsz
wszystkie organizmy żywe wykonują te same czynności życiowe
Prawda
wszystkie organizmy żywe wymagają tlenu do oddychania
Fałsz
roślinnym odpowiednikiem narządów są organy
Prawda
Pytanie 3
Połącz w pary dziedzinę biologii z tematem, którym się zajmuje.
zoologia
nauka o zwierzętach
botanika
nauka o roślinach
mikrobiologia
nauka o mikroorganizmach
anatomia
nauka o budowie wewnętrznej organizmów
fizjologia
nauka o czynnościach życiowych organizmów
ekologia
nauka o zależnościach między organizmami a środowiskiem, w którym żyją
Pytanie 4
Podstawowym elementem, z którego zbudowany jest każdy organizm jest:
komórka
Pytanie 5
Połącz w pary element budowy organizmu z jego definicją.
grupa komórek o podobnej budowie i wykonujących określone zadania
tkanka
element organizmu wyspecjalizowany do pełnienia określonej funkcji
narząd
Pytanie 6
Proces uwalniania energii z pokarmu w celu dostarczenia jej organizmowi do funkcjonowania to:
oddychanie

Dzięki oddychaniu możliwe jest uzyskanie energii ze spożytego wcześniej przez organizm pożywienia.

Pytanie 7
Usuwanie z organizmu substancji niepotrzebnych j szkodliwych to:
Wydalanie
Pytanie 8
Czy możliwe jest rozmnażanie bezpłciowe?
tak

Rozmnażanie bezpłciowe zwane też wegetatywnym jest możliwe. Rozmnażają się w ten sposób na przykład rozgwiazdy, parzydełkowce czy bakterie.

Pytanie 9
Uszereguj elementy budowy organizmów żywych zaczynając od podstawowego.
1
Komórka
2
Tkanka
3
Narząd / Organ
4
Układ / System
5
Organizm
Pytanie 10
Zaznacz poziomy budowy organizmów występujące u roślin.
organ
system
Pytanie 11
Zaznacz wszystkie czynności życiowe organizmów.
odżywianie się
oddychanie
wydalanie
ruch
wzrost i rozwój
rozmnażanie się
reakcja na bodźce