Pytania i odpowiedzi

ciekawostki biologiczne - anatomia i fizjologia człowieka :-)

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Świetny test wyboru zawierający wiele ciekawostek, sprawdź się i dowiedz się więcej:-)
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 5316 razy
Pytanie 1
Włosy człowieka rosną z prędkością (...) na dzień
0,35mm
Pytanie 2
Homoseksualne kobiety stanowią ok. (...) populacji kobiet. Homoseksualni mężczyźni to około (...) populacji mężczyzn
2%, 6%
Pytanie 3
W ciągu dnia przez płuca przechodzi (...) litrów powietrza, z czego pobierane jest 360 litrów tlenu
10 000
Pytanie 4
Całkowita długość naczyń krwionośnych dorosłego człowieka wynosi (...) kilometrów
160 000
Pytanie 5
Przeciętna liczba komórek mózgu człowieka wynosi
15 mld
Pytanie 6
Osób leworęcznych jest w populacji ludzkiej około
11%
Pytanie 7
U człowieka cała objętość jego krwi (4,5 - 5 litrów) przechodzi przez nerki w ciągu
5 minut
Pytanie 8
W ciągu roku każdy człowiek traci przeciętnie (...) martwego naskórka i (...)
4 kg, 30000 włosów
Pytanie 9
Około 90% bodźców przetwarzanych przez ludzki mózg to bodźce
wzrokowe
Pytanie 10
Masa szkieletu dorosłego człowieka stanowi (...) masy całego ciała
20%
Pytanie 11
Impulsy elektryczne przewodzone są wzdłuż nerwów z prędkością
360km/h
Pytanie 12
Serce człowieka kurczy się (...) razy na dobę, a jego płuca w tym czasie wykonują (...) oddechów
100 000, 25 000
Pytanie 13
Organizm ludzki syntetyzuje nieco ponad (...) różnych hormonów
200
Pytanie 14
Masa pokarmu, zjadanego przez człowieka w ciągu całego jego życia, wynosi
40 ton
Pytanie 15
Receptory powonienia człowieka potrafią odróżnić do (...) różnych zapachów
10 000
Pytanie 16
Głowę człowieka porasta średnio (...) włosów
100-150 tys
Pytanie 17
W skórze człowieka znajduje się około (...) gruczołów potowych, produkujących do 1 litra potu na dobę
2,5 mln
Pytanie 18
Pewna mieszkanka Francji dożyła wieku (...) lat. Jest to najdłuższy, udokumentowany czas życia człowieka
122
Pytanie 19
Na migrenę cierpi (...) populacji dorosłych ludzi
12%
Pytanie 20
We wdychanym powietrzu zawartość tlenu wynosi (...) objętości, a we wydychanym - już tylko (...)
21%, 16%
Pytanie 21
Około (...) ludzi ma 13 par żeber zamiast pospolitej liczby 12 par
5%