Pytania i odpowiedzi

Mięśnie człowieka

Pytanie 1
Zaznacz cechy które określają mięśnie poprzecznie prązkowane:
szybko ulegają zmęczeniu
ich skurcze są krótkotrwałe, ale szybkie
Pracują one zależnie od woli
Pytanie 2
W kończynach występują mięśnie
długie
Pytanie 3
Mięśnie wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha to mięśnie
płaskie
Pytanie 4
Wokół kręgosłupa występują mięśnie
krótkie
Pytanie 5
Wokół oczu, ust i odbytu występują mięśnie
okrężne
Pytanie 6
rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe
tkanka mięśniowa gładka
Pytanie 7
typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z silnie wydłużonych, walcowatych komórek, zawierających wiele położonych obwodowo jąder. W centrum znajdują się liczne miofibryle. Miofilamenty aktynowe i miozynowe ułożone są naprzemiennie na całej długości włókna.
tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana
Pytanie 8
Przykład mięśni antagonistycznych
przywodziciele i odwodziciele
zginacze i prostowniki
Pytanie 9
Skupienie włókien mięśniowych
brzusiec
Pytanie 10
Ścięgna zbudowane są z tkanki łącznej
włóknistej
Pytanie 11
włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w postaci minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo regularnie, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym
miofibryle
Pytanie 12
rodzaj skurczu mięśnia gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego
izotoniczny
Pytanie 13
Rodzaj skurczu gdy wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów
izometryczny
Pytanie 14
Mięśnie, które współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu) np. mięśnie żebrowe czy mięśnie tułowia.
synergistyczne
Pytanie 15
Pod względem przyczepu mięśnie dzielimy na:
czworogłowe
dwugłowe
trójgłowe