Mięśnie człowieka

Powtórzenie wiedzy z budowy i funkcjonowania mięśni człowieka.

Biologia, powtórzenie. 25 pytań.

Zaznacz cechy które określają mięśnie poprzecznie prązkowane:
ich skurcze są krótkotrwałe, ale szybkie
szybko ulegają zmęczeniu
Pracują one zależnie od woli
W kończynach występują mięśnie
długie
Mięśnie wyścielające ściany klatki piersiowej i brzucha to mięśnie
płaskie
Wokół kręgosłupa występują mięśnie
krótkie
Wokół oczu, ust i odbytu występują mięśnie
okrężne
rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek, zawierających jedno centralnie położone jądro komórkowe
tkanka mięśniowa gładka
typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z silnie wydłużonych, walcowatych komórek, zawierających wiele położonych obwodowo jąder. W centrum znajdują się liczne miofibryle. Miofilamenty aktynowe i miozynowe ułożone są naprzemiennie na całej długości włókna.
tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana
Przykład mięśni antagonistycznych
przywodziciele i odwodziciele
zginacze i prostowniki
Skupienie włókien mięśniowych
brzusiec
Ścięgna zbudowane są z tkanki łącznej
włóknistej
włókienka kurczliwe, makrokompleksy filamentów w postaci minipałeczek. Filamenty ułożone w nich są bardzo regularnie, zachodzą na siebie w układzie sześciokątnym
miofibryle
rodzaj skurczu mięśnia gdy zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego
izotoniczny
Rodzaj skurczu gdy wzrasta napięcie mięśnia przy stałej długości (wynikiem nie jest ruch ale utrzymanie części ciała w stałym położeniu np. odkręcanie mocno przykręconych śrub, stanie, trzymanie ciężarów
izometryczny
Mięśnie, które współdziałają w wykonywaniu tego samego rodzaju ruchu) np. mięśnie żebrowe czy mięśnie tułowia.
synergistyczne
Pod względem przyczepu mięśnie dzielimy na:
czworogłowe
dwugłowe
trójgłowe
włókna w mięśniu sercowym są widlasto rozgałęzione zaś jądra komórkowe ułożone są centralnie
prawda
Do funkcji tkanki mięśniowej należą:
wytwarzanie ciepla
ochrona dla naczyń i nerwów
realizacja podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, trawienie, wydalanie)
podstawowa komórka tkanki mięśniowej, włókno mięśniowe
miocyt
Mięśnie stanowią przeciętnie (...) masy całego ciała
40%
Nauka o mięśniach
miologia
układ mięśniowo-szkieletowy głowy, szyi i obręczy barkowej charakteryzujący się ścisłym powiązaniem czynnościowym i morfologicznym
stomatognatyczny
Wytwarzanie ciepła w organizmie
termogeneza
główny mięsień oddechowy występujący u ssaków, należy do mięśni poprzecznie prążkowanych płaskich
przepona
Tkanki mięśniowe, poprzecznie prążkowana serca i gładka unerwione są przez układ
współczulny
miofibryle biegną równolegle do siebie, wzdłuż długiej osi włókna, najczęściej zebrane w pęczki, odizolowane skąpą ilością ...
sarkoplazmy

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.