Pytania i odpowiedzi

Obywatele a organy samorządu

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji wiedzy o społeczeństwie dla klasy 8 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 6 Rozwiązywany: 1485 razy
Pytanie 1
Strona na której można znaleźć informacje dotyczące działalności i organizacji urzędu i sposobu załatwiania w nim spraw to:
Biuletyn Informacji Publicznej
Pytanie 2
Wykorzystywanie przez urzędnika stanowiska do osiągania prywatnych korzyści majątkowych to:
korupcja
Pytanie 3
Połącz urząd ze sprawami, którymi się zajmuje.
zawarcie małżeństwa
urząd gminy
rejestrowanie pojazdów
urząd powiatowy
przydzielanie środków unijnych
urząd marszałkowski
wydawanie pozwoleń na zatrudnianie cudzoziemców
urząd wojewódzki
Pytanie 4
Aby móc skorzystać z serwisu Gov.pl należy posiadać:
profil zaufany
Pytanie 5
Budynki oznaczone takim symbolem to:
zabytki
Pytanie 6
Gdzie obywatel miasta na prawach powiatu musi się udać by otrzymać pozwolenie na budowę?
do urzędu miasta