Pytania i odpowiedzi

Konkurencja

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Rodzaje konkurencji między organizmami.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 3708 razy
Pytanie 1
Czy konkurencja występuje wyłącznie pomiędzy zwierzętami?
nie
Pytanie 2
Który rodzaj zależności między organizmami daje korzyści jednemu gatunkowi podczas gdy drugi nie ponosi ani strat ani nie odnosi korzyści?
komensalizm
Pytanie 3
Jakie warunki powodują że konkurencja pomiędzy organizmami wzrasta?
malejąca dostępność zasobów
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie.
Wyparcie jednego gatunku przez drugi jest możliwe gdy nisze ekologiczne obydwu gatunków
pokrywają się
.
Pytanie 5
Konkurencja wewnątrzgatunkowa powoduje:
umocnienie się gatunku
Pytanie 6
Konkurencja pokarmowa jest typem konkurencji:
międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej
Pytanie 7
Konkurencja o dostęp do wody i soli mineralnych jest charakterystyczna dla:
roślin
Pytanie 8
Zależność między organizmami która przynosi korzyści zarówno jednemu jak i drugiemu gatunkowi to:
mutualizm