Pytania i odpowiedzi

Mapa i skala

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej. Czytanie map i planów.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 12168 razy
Pytanie 1
Zawiera zestawienie wszystkich znaków kartograficznych mapy wraz z ich wyjaśnieniem.
legenda
Pytanie 2
O tym ile razy pomniejszono na mapie rzeczywiste odległości i rozmiary obiektów informuje nas:
skala
Pytanie 3
Jakie elementy zaznaczamy na mapie poszczególnymi znakami? Połącz znak z jego przeznaczeniem.
znak liniowy
rzeki, drogi, tory kolejowe
znak punktowy
szpital, pomnik, muzeum
znak powierzchniowy
las, osiedle, cmentarz
Pytanie 4
Czym jest mapa?
Mapa to obraz terenu pokazany z
góry
i przedstawiony na
płaszczyźnie
i w
pomniejszeniu
.
Pytanie 5
Rodzaj skali pokazany na obrazku to:
podziałka liniowa
Pytanie 6
Połącz w pary skalę liczbową ze skalą mianowaną tak, aby wartości na nich podane pasowały do siebie.
1:1000
1 cm - 10 m
1:20 000
1 cm - 200 m
1:150 000
1 cm - 1,5 km
1:1 500 000
1 cm - 15 km
1:200 000
1 cm - 2 km
1:100 000
1 cm - 1 km
Pytanie 7
Podziałka liczbowa 1:5 000 000 będzie odpowiednia do przedstawienia:
kraju
Pytanie 8
Podziałka liczbowa 1:2000 będzie odpowiednia do przedstawienia:
osiedla
Pytanie 9
Podziałka liczbowa 1:30 000 będzie odpowiednia do przedstawienia:
miasta
Pytanie 10
Wszystkie znaki zawarte na mapie tworzą jej:
treść