Pytania i odpowiedzi

Archiwistyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 155 razy
Pytanie 1
Pytanie 2
Pytanie 3
Pytanie 4
Pytanie 5
Pytanie 6
Archiwum państwowe to
archiwum wchodzące w skład sieci archiwów państwowych
Pytanie 7
Archiwum otwarte to
archiwum, którego zasób składa się z zespołów archiwalnych otwartych
Pytanie 8
Archiwum to
instytucja o charakterze urzędu powołana do gromadzenia, zabezpieczania oraz przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych
Pytanie 9
Akta to
(dokumenty i nie tylko) dokumenty twórcy zespołu, dokumentacja archiwalna i niearchiwalna
Pytanie 10
Aktotwórca to
urząd lub osoba fizyczna, w wyniku działalności której powstają akta

Powiązane tematy