Pytania i odpowiedzi

Samożywność

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z biologii dla kasy 5 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 9057 razy
Pytanie 1
Które z organizmów mogą być samożywne?
rośliny
bakterie
protisty
Pytanie 2
Glukoza jest:
cukrem
Pytanie 3
Wybierz prawidłowy schemat fotosyntezy:
dwutlenek węgla + woda + światło --> tlen + substancje pokarmowe
Pytanie 4
Dzięki czemu komórki roślinne mogą przeprowadzać proces fotosyntezy?
dzięki chloroplastom
Pytanie 5
Jaki cukier gromadzi ziemniak w swoich bulwach?
skrobię
Pytanie 6
Czy temperatura otoczenia może wpłynąć na przebieg fotosyntezy?
tak
Pytanie 7
W jaki sposób rolnicy wpływają na przyspieszenie fotosyntezy w roślinach uprawianych w szklarniach?
podnoszą poziom dwutlenku węgla
Pytanie 8
Proces wytwarzania pokarmu bez użycia promieni słonecznych nazywamy:
chemosyntezą
Pytanie 9
Zaznacz rośliny, które oprócz samożywności odżywiają się również drobnymi zwierzętami:
rosiczka
muchołówka amerykańska
Pytanie 10
Zaznacz zdania prawdziwe.
Większość organizmów samożywnych to rośliny.
Bakterie przeprowadzające chemosyntezę można spotkać na dnie oceanu.
Brunatnice należą do protistów.