Pytania i odpowiedzi

łacina cz.2

Pytanie 1
woda
aqua
Pytanie 2
powięź
fascia
Pytanie 3
złamanie
fractura
Pytanie 4
tchawica
trachea
Pytanie 5
szczęka
maxilla
Pytanie 6
roślina
planta, ae
Pytanie 7
budowa
structura, ae
Pytanie 8
kość łokciowa
ulna
Pytanie 9
żebro
costa
Pytanie 10
postać, kształt
forma
Pytanie 11
dziąsło
gingiva
Pytanie 12
blaszka
lamina
Pytanie 13
zastawka
valvula
Pytanie 14
dłoń
palma
Pytanie 15
łopatka
scapula

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.