Pytania i odpowiedzi

Indie - państwo kontrastów społecznych i gospodarczych

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania wiadomości z lekcji geografii dla klasy 8.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 5067 razy
Pytanie 1
Ile ludzi żyje obecnie w Indiach?
około 1,38 mld
Pytanie 2
W którym roku w Indiach zniesiono system kastowy?
w 1950
Pytanie 3
Uszereguj religie w Indiach zaczynając od tej posiadającej najwięcej wyznawców.
1
Hinduizm
2
Islam
3
Chrześcijaństwo
4
Sikhizm
5
Animizm
Pytanie 4
Wybierz zdania prawidłowe.
W Indiach używa się ponad 800 języków i 1600 dialektów.
Około 25% mieszkańców Indii to analfabeci.
W Indiach pracuje około 12 mln dzieci.
Pytanie 5
Ponad połowę udziałów w indyjskiej gospodarce zajmuje:
sektor usług
Pytanie 6
Czym jest Silicon Plateau?
Jest to jeden z największych ośrodków przemysłu high-tech w Indiach.
Pytanie 7
Które z wymienionych miast nie leży w Indiach?
Karaczi
Pytanie 8
W której części Indii dominuje chów zwierząt na pastwiskach?
północnej
Pytanie 9
Czy w Indiach uprawia się banany?
tak
Pytanie 10
Zaznacz, które z wymienionych języków są w Indiach językami urzędowymi.
hindi
angielski
Pytanie 11
Jak nazywa się największy ośrodek kinematografii indyjskiej?
Bollywood
Pytanie 12
Jaki kolor odzieży noszą według tradycji hinduscy żałobnicy?
biały